U bent hier: Home / Wie zijn wij?
Een aanvraag indienen

Online Administratie

Klik hier om de lijst van dokters en apothekers die aangesloten zijn bij het OCMW te raadplegen

Nee tegen de opheffing van het beroepsgeheim van maatschappelijk werkers

Partner uit de medische en farmaceutische sector?

Wie zijn wij?

Het OCMW van Vorst telt ruim 200 medewerkers, maatschappelijk assistenten, administratief personeel, inschakelingsvertegenwoordigers en financiële medewerkers, die zich binnen het wettelijk kader allemaal inspannen voor een rechtvaardige toekenning van de maatschappelijke hulp.

Elk OCMW wordt beheerd door een Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn worden om de zes jaar na de gemeenteraadsverkiezingen gekozen door de Gemeenteraad.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Vorst is samengesteld uit 12 leden. De Raad komt minstens een keer per maand samen.

In Vorst bestaat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn uit verschillende gespecialiseerde organen, zoals het Vaste Bureau, dat zich bezighoudt met de lopende zaken en het personeel, en het Bijzonder Comité Sociale Dienst, dat de beslissingen neemt over de toekenning van sociale hulp.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt geleid door de Voorzitter, die door de Raad onder de leden wordt verkozen. De Voorzitter, thans de heer Nicolas Lonfils, leidt de activiteiten van het OCMW en is belast met de uitvoering van de beslissingen. Hij vertegenwoordigt het OCMW in de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.

De Secretaris en de Ontvanger zijn geplaatst onder het gezag van de Raad. De Secretaris van het OCMW van Vorst is Mener Gert De  Ceukelaire en de Ontvanger is Mener Yoann Tournay.

De Secretaris leidt de administratie. Hij is het hoofd van het personeel. Hij woont, zonder beraadslagende stem, de vergaderingen bij van de Raad. De Secretaris zorgt ervoor dat de door de wet voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen en ondertekent samen met de Voorzitter alle uitgaande documenten.

De Ontvanger is belast met het invorderen van de ontvangsten en het betalen van de uitgaven van het OCMW. Hij staat in voor het beheer van het patrimonium van het OCMW.

Document acties